Erklæringer

for Mullerup Skytteforening

Samtykkeerklæring

Baggrundsinformation:

Ifølge lovgivningen om brug af persondata, skal vi have samtykke for at benytte billeder, videoklip og lydoptagelser. Kravet gælder ikke i forhold til situationsbilleder, hvor det er aktiviteten eller en situation, der er det egentlige formål med billedet. Kravet gælder alene i forhold til portrætbilleder, hvor formålet er at vise billede, video eller lydoptagelser af en eller flere bestemte personer. For at være sikre på, at vi overholder alle regler i Mullerup Skytteforening, skal vi derfor bede om samtykke til, at vi og DGI/DSU må benytte billeder, video- og lydoptagelser optaget med besøg i Mullerup Skytteforening eller ved stævner.

Mullerup Skytteforening og DGI/DSU videresælger ikke foto-, video- og lydoptagelser, men benytter alene disse til at promovere skydesporten. Etiske regler for brug af foto-, video- og lydoptagelser gældende for Mullerup Skytteforening:
  • Foto-, video- og/eller lydoptagelser anvendes kun, hvis de vedrører skydesporten
  • Foto-, video- og/eller lydoptagelser må ikke kunne opleves som krænkende for personen på billedet eller pårørende.
  • Hvis personen på billedet eller pårørende ønsker foto-, video- og/eller lydoptagelser fjernet, sker dette omgående.

Ethvert samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes ved skriftlig meddelelse til Mullerup Skytteforening

Samtykke:

Jeg giver hermed samtykke til foto-, video- og lydoptagelser må bruges og offentliggøres af Mullerup Skytteforening, DGI/DSU hjemmeside, sociale medier, trykte foldere og brochure, nyhedsbreve og andet eksternt målrettet materiale.

Samtykke gives for:

Navn:______________________________________________

Adresse:___________________________________________

Underskrift:__________________________Dato:__________

Print samtykkeerklæringen her:

Klik på linket herunder, for at åbne erklæringen i en print og downloadbar pdf udgave.

Print samtykkeerklæringen her!

GRATIS PRØVETIME